Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Knivens æg - Abraham Verghese
Knivens æg - Abraham Verghese

Audiolibro Knivens æg

Abraham Verghese
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,13

"Efter otte maneder i dunkelheden i vores mors skød kom min bror Shiva og jeg til verden sent pa eftermiddagen den tyvende september i det herrens ar 1954. Vi drog vores første andedrag i knap to en halv kilometers højde i den tynde luft i Addis Abeba, Etiopiens hovedstad."

Tvillingebrødrene Marion og Shiva Stone er frugten af et dramatisk og forbudt kærlighedsforhold mellem en indisk nonne og en britisk kirurg, som begge arbejder pa Missing et hospital drevet af nonner i Addis Abeba. Fra den dag brødrene fødes pa missionshospitalet har de kun hinanden: Moren dør i barselssengen, og faren forsvinder sporløst. Mellem brødrene opstar et stærkt band, ikke mindst pa grund af deres fælles lidenskab for medicin og lægegerningen. Men deres opvækst er ikke udramatisk i et Etiopien, der befinder sig pa randen af revolution og kaos. Det bliver dog ikke politik, men kærlighed til den samme pige, Genet, der splitter brødrene og tvinger Marion til at flygte fra sit hjemland. Han tager til New York, hvor han søger tilflugt i sit arbejde som læge pa et overfyldt og underbemandet hospital i Bronx' slum. Da fortiden indhenter ham, tvinges han til at lægge sit liv i hænderne pa de to, han stoler mindst pa i hele verden faren, som forlod ham og broren, som forradte ham. Knivens æg er en uforglemmelig rejse gennem én mands helt specielle liv. En fortælling, der spænder over tre kontinenter og fem artier - om fædre og sønner, læger og patienter, svigt og selvopofrelse, hjem og eksil.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 23:41.18

Pubblicato 09/10/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788702405606

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Knivens æg"

Knivens æg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima