Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Koken, eten, leven

Nigella Lawson
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
6,99

`Koken, eten, leven' is het nieuwste boek van Nigella Lawson. Lawson geniet een sterrenstatus als schrijfster en televisiepersoonlijkheid. Van haar hand verschenen onder meer de bakbijbel `Nigella bakt', bestsellers als `Nigellisima', `Voor altijd zomer', `Simply Nigella' en `Bij mij aan tafel'. `Eten is voor mij een constant genoegen: ik vind het heerlijk er gretig en diep over na te denken, ervan te leren; het biedt troost, inspiratie, betekenis en schoonheid, het voedt me en geeft mijn leven structuur. `Koken, eten, leven' is meer dan een mantra; het is mijn levensverhaal.' Met haar eerdere werk bewees ze als een van de eerste foodwriters hoe heerlijk lezen over koken en eten kan zijn - en dat doet ze in `Koken, eten, leven' eens te meer.

Dettagli

Generi Gastronomia » Cucina dal mondo

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789045043081

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Koken, eten, leven"

Koken, eten, leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima