Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kompasnalen der bevægede sig - Johan Olsen
Kompasnalen der bevægede sig - Johan Olsen

Audiolibro Kompasnalen der bevægede sig

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
26,21

"Om morgenen ringer vækkeuret pa min telefon. Jeg star op, tænder lyset pa badeværelset, børster tænder, tager tøj pa, varmer vand i el-kedlen til kae, rister lidt brød, nder noget syltetøj i køleskabet. Jeg hører maske lidt radio, før jeg tager metroen hen pa arbejde, fordi min cykel er punkteret. Før jeg gar, tjekker jeg lige rejseplanen, sa jeg er sikker pa at tage den hurtigste rute til laboratoriet.
Ud over tandbørstning og det med at tage tøj pa, kunne ingen af de ting lade sig gøre, hvis ikke ham, denne her bog er skrevet om, havde faet en idé og lavet et bestemt eksperiment for 200 ar siden. Et eksperiment, ingen før han havde haft fantasi til at lave. Alle andre var nemlig enige om, at det, han ledte efter, ikke fandtes. Men det gjorde det, og han fandt det. Eksperimentet ændrede verden og maden man opfattede den pa radikalt. Lærebøgerne i fysik skulle skrives om. Et gammelt verdensbillede forsvandt, og et nyt dukkede frem.
Før Ørsted gjorde sin opdagelse, sa morgenen snarere sadan her ud: Om morgenen vagner jeg ved, at hanen galer. Jeg star op og tager tøj pa, tænder olielampen og henter brænde til komfuret. Jeg henter vand i kedlen og varmer det over ilden. Jeg finder syltetøjet ude i fadeburet, rister og kværner kaffe, hælder vand hen over og drikker det, før jeg skal afsted. Min hest er punkteret, sa jeg ma ga hele vejen hen til arbejde. Før jeg gar, vækker jeg lige Åge for at høre, hvilken vej jeg skal ga for at undga at fa for meget mudder pa skoene."
Sadan begynder Johan Olsens bog, der udkommer i anledning af 200-aret for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scienziati, tecnologi e ingegneri , Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Storia delle scienze » Fisica

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 01:15.10

Pubblicato 03/08/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788740066753

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kompasnalen der bevægede sig"

Kompasnalen der bevægede sig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima