Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sadece sevgi gerçek bir aile kurabilir.

Çada edebiyatmzn güçlü kalemlerinden Karin Karakal, son romannda çocuklarn ve evlerin dilinden konuuyor. Tarihin farkl dönemlerinde yaanm ve iç içe geçmi aile hikâyelerini iirsel bir üslup ve empatiyle aktaryor. Terk edilen ya da göç etmek zorunda kalarak yalnzlaann sadece insanlar olmadn, yaanmlklarn tan yaplarn kalplerinin de nasl örselenebildiini duyumsatyor. Gerçeklerin arln umut ve sevgiyle hafifleten yazar, her koulda dayanmann gücünü hatrlatyor ve yaam yüceltiyor. Dünü ve bugünü anlamak isteyenlere edebi bir yolculuk sunan roman, mutluluun rengini saklyor.

Gülperi, Çnar ve Poyraz'dan oluan Üç Kat Tat Çetesi'nin en sevdii elence, mahalledeki "perili kök"ün bahçesinde oynamak, ykk dökük odalarnda dolamaktr. Terk edilmi, harap durumdaki evden sesler geldii uyarlarna aldrmayan kafadarlar, günün birinde evde oynarken hiç ummadklar bir sahneyle karlar. Ayn anda umut da, perili kökün eiinden giriverir. Ancak, üç arkada bu kederli evin ve içindekilerin yüzünü güldürebilecek midir?..
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gün Kitapl

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405171

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konaktakiler"

Konaktakiler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima