Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kongers sidste argument

Joe Abercrombie
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Sidste bind i Den Første Lov-trilogien

Logen Nifingre har maske kun én sidste kamp i sig, men den bliver stor og afgørende. Krigen raser videre i Nordmarken, nordboernes konge holder stadig stand, og der findes kun én mand, der kan bremse ham. Hans ældste ven og hans ældste fjende. Det er pa høje tid, at Blodnier tager hjem.

Inspektør Glokta, der tjener for mange herrer og har for lidt tid, udkæmper en anden form for krig. En kamp, der foregar i det skjulte, hvor ingen er i sikkerhed, og hvor man ikke kan stole pa nogen. Og eftersom hans tid med sværd i hand for længst er forbi, er det en god ting, at afpresning, trusler og tortur aldrig gar af mode.

Jezal dan Luthar er naet frem til, at det er for besværligt at vinde hæder og ære, og har derfor vendt soldaterkarrieren ryggen til fordel for et mere enkelt liv sammen med den kvinde, han elsker. Men kærligheden kan ogsa være besværlig og en mand kan pludselig komme til hæder og værdighed, nar han mindst venter det.

Mens Unionens konge ligger pa sit dødsleje, gør bønderne oprør, og rigets mægtigste mænd kaster sig ud i et slagsmal om at tilrane sig tronen. Ingen forestiller sig dog, at krigens skygge snart vil falde over selve Unionens centrum. Bayaz, Den Første Mager, har imidlertid en plan om at redde verden, men det er forbundet med risici. Og ingen risiko er større og mere frygtelig end den, der bestar i at bryde Første Lov

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Romanzi contemporanei , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702194333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kongers sidste argument"

Kongers sidste argument
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima