Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En storslagen historie- och reportagebok om Kongo. Boken ger ett ingående porträtt av ett sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar landets utveckling från och med 1850 fram till idag och berättar om exploatering, kolonisering, folkmord och krig. Författaren kombinerar ett enastående arkivarbete med reportagets närvaro; blandningen av fakta och personliga berättelser gör boken till något alldeles extra och fullkomligt levande. Boken har blivit en enorm kritiker- och försäljningssuccé i Nederländerna och Belgien, med över 300 000 sålda exemplar. Den utkommer i en rad länder under 2013, bland annat i Storbritannien och USA.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/08/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789127134522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kongo"

Kongo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima