Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Konu ki Dinlesin Dinle ki Konusun

Adele Faber - Elaine Mazlish
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
7,61

Çocuunuzun ne hissettiini nasl anlarsnz?
Azarlamadan ya da cezalandrmadan ona nasl yol gösterirsiniz?
Çocuunuz isteklerinde srar ettiinde ne yapmalsnz?
Onunla doru iletiim kurabilmek için hangi yolu izlemelisiniz?

Çocuklar mutluysa anne babalar da mutludur, ya da tam tersi. ki tarafn da mutluluuna giden yol, doru iletiimi kurmaktan geçer. Çocuklar genellikle anne babalarnn kendilerini anlamadn düünür, anne babalar da çocuklarna söz dinletemediklerinden ikâyet ederler. letiim sorununu çözmek ise yetikinlerin sorumluluundadr. Bunun ilk adm da ya kaç olursa olsun çocuklarn da birey olduklarn unutmamaktr.

Anne babalar ile çocuklar arasndaki iletiim sorunundan yola çkan Adele Faber ve Elaine Mazlish, bu kitapta anne babalarn "Çocuumla nasl iletiim kurabilirim?" sorusuna yant aryorlar. Çocuklarn duygularna gerçekten sayg göstermenin ve ceza yerine yaratc çözümler sunmann onlarn kiilik geliimi için önemini ortaya koyuyorlar. Örnek diyaloglar ve karikatürlerle uygulamas kolay yöntemler sunuyorlar.

Konu ki Dinlesin Dinle ki Konusun sadece anne babalar için deil, ayn zamanda eitimciler için de destekleyici, samimi ve etkili yöntemlerin olduu bir rehber niteliinde.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 336

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 290

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786016761

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konu ki Dinlesin Dinle ki Konusun"

Konu ki Dinlesin Dinle ki Konusun
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima