Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Da li su današnja deca razmažena?
Da li je vaše dete tvrdoglavo ili osetljivo?
Kako da ga nauimo da se brani i da nikog ne povreuje?
Šta je od onoga što su radile naše bake prevazieno, a šta je i danas poželjno?
Kako da uživamo u roditeljskoj svakodnevici?
Šta se u nama dešava kada dobijemo decu i kako da se nosimo sa emotivnim izazovima roditeljstva?

ŠTA KAŽU ITAOCI:

Izuzetno mi se dopada nain na koji ste povezali teoriju i praksu, smatram da je praktina, itljiva, interesantna a pre svega korisna!" Borjana, psihoterapeut.

Odlino štivo, kratko i jasno i mnogo dobro razjašnjava stvari. ovek nije svestan da ima izbor kako da se ponaša, pa greši. Možda sam ja svestan gde grešim ali ne znam kako da to popravim. Korisni su primeri i vežbe pozitivnog ponašanja u drugom delu. Pokloniu je svojim roakama i prijateljicama koje su majke." Darko, 32g.

Hvala na ovoj knjizi! Kada sam bila mlada mama, nigde nije bilo štiva o atament roditeljstvu. Nadala sam se da e neko napisati knjigu i to sa mnogo linog iskustva, i to da je sa ovog prostora, jer amerike mame nisu baš iste kao mi ovde. Dopada mi se što unosiš svoje lino iskustvo jer onda sve izgleda realno i primenjivo, a znam da si knjiški moljac i da neeš a da ne proveriš u teorijama (i ak opovrgavaš neke jer ne piju vodu!)" Maja, majka.

Odlina je i dau je i mužu da je proita." Katarina, majka.

Ova knjiga prosto se guta, veoma mi se dopada, žao mi je što nisam je imala i ranije Sada vidim da neke stvari koje sam pripisivala karakteru mog sina, u stvari su navike rezultat mog ponašanja. itajui kako ti ulaziš u taj svet dok je dete još malo, nekako mi sve dobija smisao. Ova knjiga donosi i zadovoljstvo i korist." Nataša, majka.

Mnogo mi se svia, knjiga visokog stila iz koje sam mnogo nauila!" Ceca, majka.

Bravo za ideju, istrajnost, nesebine pobude da pomogneš deci i roditeljima. Bravo za hrabrost da otvoriš lini život i iskustvo. Bravo i za prvoklasni "research." Beba, majka.

Danas sam primenio savet iz knjige kako da uinim da deca slušaju jedno drugo i da se dogovore, i uspelo je. Pozitivna i optimistina knjiga!" Vladimir, otac.

Ova knjiga je jedinstvena po tome što je napisana iz roditeljske perspektive, iz linog, emotivnog ugla, a sve preporuke su utemeljene u nauci, sa navedenim referencama. injenice su isprobane i opisane jednostavno, da italac može da ih lako primeni i trajno zadrži.

Knjiga je optimistina, ita se lako i daje novu perspektivu na odnose u porodici.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori » Relazioni interpersonali

Editore Biljana Stanoji

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2017

Lingua

EAN-13 1230001678956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Koren i krila"

Koren i krila
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima