Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kraj muškaraca i uspon žena

Hanna Rosin
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
13,90

Epohalna knjiga o radikalnoj promjeni muško-ženskih uloga u novom postindustrijskom društvu

Od samog poetka ovjeanstva muškarci su bili dominantan spol, no ta se dominacija temeljila gotovo iskljuivo na njihovoj veliini i snazi.
Zadnjih nekoliko desetljea tržište rada velikim je dijelom postalo nezainteresirano za veliinu i snagu, a otada u mnogim segmentima radne snage muškarci više nisu u prednosti. Tehnologija je poela raditi protiv muškaraca, uinivši zastarjelima neka od zanimanja za koja je potrebna fizika snaga, a sve je više na cijeni ono što ekonomisti nazivaju »komunikacijskim vještinama«. Osobine koje se tradicionalno pripisuju ženama, kao što su empatija, strpljenje i kolektivno rješavanje problema, poele su istiskivati hijerarhijski, autokratski model rukovoenja i uspješnosti.

Danas prvi put u povijesti globalna ekonomija postaje podruje na kojemu su žene uspješnije od muškaraca.
- Od trideset etiri najrazvijenije industrijske demokratske zemlje, u dvadeset sedam njih studij završava više žena nego muškaraca.
- Žene u Velikoj Britaniji i SAD-u danas ine više od polovice zaposlenih.
- Poetkom 1970-ih žene su u SAD-u pridonosile s dva do šest posto obiteljskoga prihoda, danas prosjena amerika supruga pridonosi s 42,2 posto.
- Više od 40 posto privatnih tvrtki u Kini u ženskim je rukama.

U ovoj epohalnoj knjizi, koju mnogi ve usporeuju s Mitom o ljepoti Naomi Wolf, amerika autorica Hanna Rosin otkriva nam kako je uope došlo do kraja ere dominacije muškaraca te kako se radikalna promjena muško-ženskih uloga kojoj svjedoimo zadnjih desetljea odražava na seks, brak, posao, obitelj i društvo.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2016

Lingua

EAN-13 9789533048734

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kraj muškaraca i uspon žena"

Kraj muškaraca i uspon žena
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima