Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kärlek utan manus

Owen Nicholls - Patrick Insole
pubblicato da Louise Bäckelin Förlag

Prezzo online:
9,86

Året är 2012 och Nick älskar Ellie. Han älskar henne lika mycket som han älskar sitt jobb som biografmaskinist, sa när hon en dag säger att hon inte känner likadant rasar hela hans värld ihop.

Nick försöker tänka sig tillbaka till när de först träffades, men minnena är lika romantiserade som de Hollywood-kärlekssagor han avgudar. Han hemsöks av hennes leende, deras privata skämt, och av hur allting bara föll pa plats när de träffades.

Nu, fyra ar senare, star han i stället oförstaende och lamslagen av att Ellie lämnar honom. Han kollar konstant mobilen i hopp om att hon tagit kontakt, skriver utkast pa meddelanden som aldrig skickas och tröstar sig med Hal Ashbys filmer. Vad menade hon egentligen med att hennes känslor förändrats? Kan de nagonsin ta sig tillbaka till den där perfekta natten 2008?

Men Nick kommer snart lära sig att kärlek i verkligheten kanske är ännu bättre än kärlek pa film.

Owen Nicholls är brittisk manusförfattare och bor i Norwich med sin familj. Hans debutroman Kärlek utan manus [Love, Unscripted] har salts till Kanada, USA, Australien, Tyskland och Italien.

»En skarpsinnig romantisk komedi, jag skakade av skratt och torkade bort tarar om vartannat. Total njutning.« Empire Magazine

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789177991199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kärlek utan manus"

Kärlek utan manus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima