Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Før: Reena Montero har været forelsket i Sawyer Legrande, lige så længe hun kan huske - hans grønne øjne, det sandfarvede hår, det skæve, charmerende, selvsikre smil. Men selv om Reena og Sawyer ser hinanden næsten hver dag, har han aldrig lagt mærke til hende, ikke før De forelsker sig, vildt og besværligt, for bag det selvsikre smil opdager Reena mørkere sider af Sawyer. Og en dag er han væk, uden et ord, og Reene sidder tilbage. Sønderknust. Og gravid.

Efter: Næsten tre år er gået, og Reena har fået en ny kæreste, og hun passer sin skole, sit arbejde og sin datter. Det er ikke det liv, hun havde drømt om, men det er okay. Så en dag, ud af det blå, dukker Sawyer op igen og skaber kaos i alt det, der var lige ved at falde til ro. Reena vil ikke have noget med ham at gøre, men der er tusind spørgsmål og en masse uafklarede følelser

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Sessualità e relazioni » Narrativa » Storie d'amore

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788711352557

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kærlighed for fanden!"

Kærlighed for fanden!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima