Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Beatrice Steel on vahvaluontoinen nuori nainen. Niin vahva, että hänen sisaruksensa Helen, Marion ja Rosie jäävät Beatricen jalkoihin. Kun tyttöjen isä kuolee yllättäen, Beatricen asemasta tulee entistäkin järkkymättömämpi. Beatrice haluaa suvun kotikartanon itselleen ¿ eikä välitä muiden sisarusten haluista tai tunteista. "Kätketyt tunteet" on Catherine Cooksonin dramaattinen romaani sisarussuhteista, ahneudesta ja rakkaudesta.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/08/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726324877

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kätketyt tunteet"

Kätketyt tunteet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima