Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kunstmatige Intelligentie voor Dummies

John Paul Mueller - Luca Massaron
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
0,00

Machines, software en apparaten lossen met kunstmatige intelligentie zelfstandig problemen op, waarbij zij het denkvermogen van een mens imiteren. In dit boek krijg je een duidelijk overzicht van de technologie, de veelvoorkomende misvattingen en een fascinerende kijk op de toepassingen ervan, van zelfsturende auto's en drones tot bijdragen op medisch gebied. Je leest over de geschiedenis en ontdekt de grenzen van wat kunstmatige intelligentie kan doen. De wereld van kunstmatige intelligentie is intrigerend - en met deze praktische gids toegankelijker dan ooit! John Paul Mueller is auteur, redacteur en consultant. Hij heeft meer dan honderd boeken en meer dan 300 artikelen geproduceerd. Luca Massaron is een datawetenschapper gespecialiseerd in statistische analyse en machine learning.

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Scienza dei calcolatori

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789045356303

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kunstmatige Intelligentie voor Dummies"

Kunstmatige Intelligentie voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima