Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Last minute Vijf jaar zijn Susan en Hugo getrouwd en om dat te vieren regelt Susan haar schoonouders als oppas voor hun zoontje Stijn en boekt ze een duikvakantie naar Hurghada. Maar als ze hun eerste duik gaan maken, krijgt Susan de schrik van haar leven. De instructeur is een 'oude bekende', die haar confronteert met haar verleden. Blue curaçao De romantische huwelijksreis van Hannah en Koen naar Curaçao wordt ruw verstoord als Koen tijdens het snorkelen spoorloos verdwijnt. De plaatselijke politie loopt niet zo hard als Hannah zou willen en ten einde raad gaat ze zelf op onderzoek uit. Vakantievrienden Mieke en Thom grijpen de jaarlijkse kampeervakantie aan om te proberen hun huwelijk te redden. Via de vakantievriendjes van de kinderen ontmoeten ze Wendy en Ewoud. Mieke voelt zich aangetrokken tot de spannende en intrigerende Ewoud en bekijkt haar eigen huwelijk ineens met heel andere ogen. En dat heeft grote gevolgen... 'Spannend tot aan de ontknoping. Deze aanwinst in het genre zou zo maar verfilmd kunnen worden.' - NBD Biblion ' Dit boek is een echte vrouwenthriller, geschreven in een vlotte stijl en vol emoties. En tegen het einde zelfs superspannend!' - Crimezone.nl ' De onderhuidse, subtiele spanning zorgt ervoor dat dit boek je vastpakt en niet meer loslaat.'- Chicklit.nl

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460688027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Last minute, Blue Curaçao & Vakantievrienden"

Last minute, Blue Curaçao & Vakantievrienden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima