Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Snel, intens en ongelooflijk bevredigend, squash is een spel dat zowel vaardigheid als strategie vereist. Leren squashen: tips voor beginners' is een uitgebreide introductie tot deze dynamische sport. Van het kiezen van het juiste racket en de basis van techniek tot speelstrategie├źn en fitnessoefeningen: Deze gids biedt alles wat je nodig hebt om je veilig en effici├źnt onder te dompelen in de wereld van squash. Ontdek hoe je je reflexen scherpt, je conditie verbetert en je spel met elke wedstrijd verder ontwikkelt. Maak je klaar om de baan te veroveren!

Dettagli down

Generi Sport » Altri sport , Hobby e Tempo libero » Motori » Mezzi di trasporto

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758441363

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leer squash"

Leer squash
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima