Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nimeni nu tie sigur dac amintirea lui Newton despre mr a fost corect, dar perspectiva lui aceasta este. Filosofii au crezut înc de la greci c micarea "natural" a stelelor, planetelor, Soarelui i Lunei este circular. Kepler a stabilit c orbitele sunt de fapt eliptice, dar a crezut c micrile planetelor este dictat de ctre o "for divin" emanat de la Soare, iar Newton i-a dat seama c aceeai for care face ca o piatr aruncat s cad înapoi pe Pmânt, ine i planetele pe orbita Soarelui, i Luna pe orbita Pmântului.
În 1687, Isaac Newton a publicat Principia, în care face ipoteza legii ptratelor inverse a gravitaiei universale. Aplicarea legii gravitaiei lui Newton a permis obinerea multor informaii detaliate pe care le avem despre planetele din Sistemul Solar, masa Soarelui i detalii despre quasari; chiar i existena unei materii întunecate se deduce din legea gravitaiei lui Newton. Dei nu am cltorit pe toate planetele i nici pe Soare, cunoatem masele lor. Aceste mase se obin prin aplicarea legilor gravitaiei la caracteristicile msurate ale orbitei. În spaiu un obiect îi menine orbita datorit forei gravitaionale care acioneaz asupra ei. Planeta orbiteaz stelele, stelele orbiteaz în centre galactice, galaxiile orbiteaz un centru de mas în grupuri i clusterele orbiteaz în superclustere.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica » Astronomia, Spazio e Tempo

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2018

Lingua Rumeno

EAN-13 9781370472444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Legea gravitaiei universale a lui Newton"

Legea gravitaiei universale a lui Newton
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima