Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Legendes & Lattes

Travis Baldree
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
4,99

Een heldhaftige ork, een uitdagende koffiebar en de kracht van vriendschap. 'Legendes & lattes' van Travis Baldree is een hartverwarmend cozy fantasyboek. Voor de fans van T.J. Klune. De avontuurlijke ork Viv is toe aan iets nieuws. Na een leven als huurling vol gevechten en bloedvergieten, besluit ze haar zwaard in te ruilen voor een koffiebar in een klein dorpje. Maar dat is een flinke uitdaging... Rivalen proberen haar plannen te dwarsbomen en dan is er ook nog het kleine detail dat niemand in het dorp ooit van koffie heeft gehoord. Gelukkig staat Viv er niet alleen voor. Met nieuwe vrienden, vertrouwen en geluk lijkt haar niets meer in de weg te staan. Of is ze zelf haar grootste vijand? 'Legendes & lattes' van Travis Baldree is een heerlijk avontuurlijk cozy fantasyboek, voor zowel de fantasy- als de feelgoodlezers!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789020555530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Legendes & Lattes"

Legendes & Lattes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima