Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Québec is in de greep van een meedogenloze winter en ook inspecteur Armand Gamache maakt ijzige tijden door. De beste agenten van de afdeling Moordzaken zijn vervangen, zijn vertrouwelingen werden overgeplaatst en vijanden werken aan zijn val.

Wanneer Gamache van een mysterieuze zaak in het dorp Three Pines hoort, raakt hij gefascineerd: een vrouw die ooit een van de beroemdste mensen ter wereld was, is verdwenen.

 

Terwijl hij de vermissing onderzoekt, wordt Gamache tegelijkertijd in een web van moord, leugens en onvoorstelbare corruptie in het hart van Québec getrokken. Deze zaak, zijn meest uitdagende en persoonlijke ooit, bedreigt de reputatie van de Sûreté en de levens van zijn geliefden en hemzelf.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Legal thriller e thriller politico

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/02/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402305968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Licht in de duisternis"

Licht in de duisternis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima