Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lidt om mig selv

Kipling Rudyard
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

DEN BRITISKE FORFATTER OG NOBELPRISTAGER Rudyard Kipling (1865 - 1936) har skrevet mesterværker som Junglebogen og Kim, der er at finde i de flestes bogreoler. Hans universer er farverige, men samtidig klæber et anderledes broget eftermæle til ham. Han betragtes ofte som fortaler for en eurocentrisme, man i dag er skeptisk over for. I personen Kipling kombineres det hjertevindende med det dybt kontroversielle, og hans selvbiografi er en fascinerende læseoplevelse. Lidt om mig selv er den original fortællers historie om sit eget liv. Rudyard Kipling blev født i Indien, det britiske imperiums kronjuvel, af britiske forældre og voksede op på den anden side af jorden. Han blev sendt til England for at gå på kostskole, før han som 17-årig vendte tilbage til Indien som journalist og håbefuld forfatter. Da han var parat, vendte han hjem til Vesten og en ventende berømmelse. Kiplings selvbiografi skildrer en ydmyg forfatters syn på sig selv, sin omverden og sin kunst. Samtidig er den et eksempel på det britiske imperiums til tider mindre ydmyge syn på resten af verden i starten af det 19. århundrede.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Scrittori, poeti e letterati , Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771282856

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lidt om mig selv"

Lidt om mig selv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima