Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lily és a polip

Steven Rowley
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
6,50

Ez a magával ragadó történet arról a különleges valakirl szól, akiben feltétel nélkül bízol. Aki nélkül képtelen lennél élni.

Ted Flask számára ez a valaki öreged társa, Lily, aki történetesen egy rövidszr tacskó.

A Lily és a polip felidézi az olvasóban, hogy milyen érzés viharosan szeretni valakit, majd ezek után milyen nehéz elengedni t, és hogy a szeretteinkért vívott harcok a legnagyobbak az életünkben.

Emlékszel rá, hogy melyik volt utoljára az a könyv, amit mindenképpen oda akartál adni a barátaidnak, hogy olvassák el?

A Lily és a polip a következ.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lily és a polip"

Lily és a polip
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima