Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Linda, als in de Linda-moord

Leif G.W. Persson
pubblicato da Prometheus, Uitgeverij

Prezzo online:
3,99

Tijdens een bijzonder broeierige zomer in het Zweedse slaapstadje Växjö wordt de jonge Linda op zeer gewelddadige wijze vermoord. De twintigjarige vrouw, die op het punt stond haar politieopleiding af te ronden, is in haar eigen huis mishandeld, verkracht en om het leven gebracht. Alles wijst erop dat Linda de moordenaar moet hebben gekend, waardoor ook haar collegas bij de politie verdacht zijn. De situatie wordt er niet beter op wanneer de hoofdcommissaris van Stockholm besluit de cynische en ijdele hoofdinspecteur Bäckström op de zaak te zetten. De antiheld Bäckström is meer geïnteresseerd in drinken, eten en slapen in een chique hotel op kosten van de Zweedse regering, dan in het oplossen van de moord. Of heeft hij zelf iets te verbergen? Leif G.W. Persson (Stockholm, 1945) is hoogleraar criminologie en een grote bestsellerauteur in Zweden. Zijn boeken worden in meer dan twintig landen vertaald. Persson mocht reeds vele prestigieuze prijzen in ontvangst nemen, waaronder The Glass Key voor beste Scandinavische Crime 2010 en de Swedish Academy of Crime Writers Award voor beste Zweedse Crime in 1982, 2003 en 2010. 'Briljant, grappig en vreselijk spannend. Liza Marklund 'De beste Zweedse misdaadroman aller tijden. Expressen 'Briljant geschreven. Tot aan het eind toe intrigerend. NRC Handelsblad

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789044626971

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Linda, als in de Linda-moord"

Linda, als in de Linda-moord
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima