Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lisa och Lilly : En sann kärlekshistoria

Mian Lodalen - Sara R. Acedo
pubblicato da Romanus & Selling

Prezzo online:
6,55

Lisa och Lilly smiter hemifrån och möts första gången en varm sommarkväll på en hemlig dans vid Årstaviken. Drygt ett år senare, i september 1911, hittas deras sammanbundna kroppar i Hammarby sjö. Mot en fond av den dynamiska tiden kring förra sekelskiftet, i ett Stockholm som då mer än något annat var kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad, följer vi Lisa och Lilly under deras omtumlande sista år i livet.

I denna kärleksroman, baserad på verkliga personer och omfattande research, ger Mian Lodalen upprättelse åt de två unga arbetarkvinnornas magnetiska och förbjudna förälskelse.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Romanus & Selling

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189051126

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lisa och Lilly : En sann kärlekshistoria"

Lisa och Lilly : En sann kärlekshistoria
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima