Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vi har alla börjat vara liv inuti en men hur mycket vet vi egentligen om den, livmodern?

För att sammanföra medicinsk historia, vetenskapliga upptäckter och journalistiskt grävande ger sig barnmorskan och författaren Leah Hazard ut pa jakt efter svar om kroppens mest mirakulösa, okända och omtvistade organ.

Vi far möta människorna som har format vart förhallande till livmodern: läkare och doulor, lagstiftare och banbrytande forskare. Med värme och humor lyfter författaren fragor som: Utgörs "det fertila fönstret" endast av nagra dagar i menscykelns mitt? Finns det en koppling mellan livmodern och hjärnan? Varför tar det sa lang tid att diagnosticera endometrios? Maste vi verkligen menstruera?

Resultatet är en skarp genomgang av de kulturella fördomar och antaganden som under arhundraden har hindrat var förstaelse för livmodern. Boken visar oss hur en sa liten del av var kropp kan paverka sa mycket. Alla vägar leder, faktiskt, till livmodern.

* * * * *

LEAH HAZARD är barnmorska och har tidigare gett ut The Father's Home Birth Handbook och biografin Hard Pushed. Hon är född i USA och utbildade sig vid Harvard University innan hon flyttade till Skottland. Hazard arbetade fran början som journalist och utbildade sig till barnmorska efter hennes tva döttrars mycket olika födslar. Hon arbetar för att synliggöra barnmorskans roll, bland annat genom podcasten "What the Midwife Said".

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789150778311

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Livmodern"

Livmodern
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima