Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Love, Theoretically

Ali Hazelwood
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
4,99

Elsie Hannaway leeft in een multiversum: de ene dag is ze een theoretisch natuurkundige, de andere dag biedt ze haar diensten aan als nepvriendin om haar schamele salaris als wetenschapper te compenseren. Maar op een dag botsen haar parallelle werelden: de irritant aantrekkelijke Jack Smith - die haar kent als de 'vriendin' van zijn broer - moet beslissen of ze haar droombaan bij MIT krijgt. Bovendien voert hij als experimenteel natuurkundige een bittere vete tegen de theoretische natuurkunde. Elsie bevindt zich op een wetenschappelijk slagveld en moet zichzelf ook nog verdedigen tegen Jacks zwaartekrachtveld. Of wordt het tijd dat Elsie haar theorie├źn over liefde in de praktijk brengt?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789044366877

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Love, Theoretically"

Love, Theoretically
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima