Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een andere blik op de geschiedenis van slavernij en kolonisatie, vanuit het perspectief van vrouwen-van-kleur. Zij ondergaan en dragen hun lot, maar zijn ook krachtig, en vinden hun weg. 'Ma Yenko - Een Caraïbisch levensverhaal' vertelt de geschiedenis van opeenvolgende generaties vrouwen op Anguilla, Sint Maarten, Curaçao en uiteindelijk Holland. Het boek werpt een andere blik op de geschiedenis van slavernij en kolonisatie, vanuit het perspectief van vrouwen-van-kleur. Zij ondergaan en dragen hun lot, maar zijn ook krachtig, en vinden hun weg. 'Ma Yenko' verschijnt in twee delen. Het eerste deel speelt zich af op Anguilla en Sint Maarten. We volgen Vivian en haar moeder op de boerderij van grootvader Joan op Anguilla en in hun dienstverband bij een 'gegoede' familie op Sint Maarten. De geest van Vivians overgrootmoeder Mallie is daarbij voortdurend aanwezig, vaak samen met de wijze Mildred. Samen zitten ze op een tak en staan Vivian met raad en daad terzijde. In deel twee verhuizen we met Vivian mee naar Curaçao en komen we uiteindelijk terecht in Holland. Dit deel verschijnt in het voorjaar van 2025. "Dit kindje voelt echt anders. Aanwezig als ik zit. Dan golft ze door mijn buik. Ze is stil als ik druk ben. Wat zeg ik? Ze? Ja, ik geloof dat ik dat zeg. Het is een meisje, voel ik. Zo anders dan de jongens, denk ik. Je mag komen, lieverd. Ik zal er voor je zijn. Kom maar. Au! Niet zo snel. Heb je haast? Rustig aan. Au! Waar komt opeens die haast vandaan?" Vivian Tevreden debuteert met 'Ma Yenko' bij Uitgeverij HENS.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Autobiografie e biografie letterarie , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789083299457

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ma Yenko"

Ma Yenko
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima