Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Madison megye hídjai

Robert James Waller
pubblicato da Alexandra Kiadó

Prezzo online:
0,00

"Vannak történetek, amelyek a countrydalokhoz hasonlóan mezk füvébl, országutak ezreinek porából születnek. Ez a történet is ilyen." Robert James Waller klasszikussá vált els regényében a váratlan és minden ízében igaz szerelem szívszorító történetérl mesél. Az érzésrl, amely örökre megváltoztatja egy asszony és egy férfi életét. Az 1960-as évek Amerikájában Robert Kincaid fotográfus a National Geographic megbízásából járja Madison megyét, hogy képeket készítsen a híres fedett hidakról. Itt ismerkedik meg Francescával, aki egy helyi farmer feleségeként a világtól elzártan él, nagyon is távol kerülve fiatalsága intellektuális környezetétl. Amikor az ismeretlen férfi útbaigazítást kér tle, hirtelen ötlettl vezérelve felajánlja, hogy elkíséri t, s ezzel fenekestl borítja fel addigi megszokott életét. A két magányos ember visszavonhatatlanul, els pillantásra egymásba szeret, s újra rátérnek arra az ösvényre, amelyrl azt hitték, örökre elveszett: az egymáshoz tartozás, az erotika, a költészet varázslatos birodalmába. A regénybl A szív hídjai címmel Clint Eastwood rendezett filmet 1995-ben. Az alkotást Golden Globe-ra, Meryl Streepet pedig a filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-ra és Oscar-díjra jelölték. "S mint valami si, nagy vadásznak, aki messzi utakat bejárva megpillantja végre otthona tüzének fényeit, magányossága szertefoszlott. Végre. Végre. Oly messzirl jött... olyan messzirl. Minden rendbe jött, most, hogy rajta feküdt, és tökéletesen biztos volt szerelmében. Végre! Reggeltájt, kicsit felemelkedve az asszony szemébe nézett. - Ezért születtem ebben a korban és erre a bolygóra, Francesca. Nem azért, hogy utazzak vagy fényképeket készítsek, hanem hogy téged szeresselek. Most már tudom. Idtlen idk óta zuhanok valami magas, távoli helyrl, régebb óta, mint ahány éve világra jöttem. És mindezek alatt az évek alatt feléd hullottam. Amikor lementek, a rádió még szólt. Eljött a hajnal, de a napot vékony felhtakaró borította. - Francesca, szeretnék kérni tled valamit - mosolygott a kávét tölt nre. - Igen? - Francesca ránézett. Úristen, mennyire szeretem, gondolta. Bizonytalanság fogta el. Még többet kívánt belle, hogy soha ne érjen véget. - Bújj be a farmerba és pólóba, ami tegnap volt rajtad, meg egy szandálba. Semmi mást ne vegyél föl. Szeretném lefényképezni, milyen vagy ma reggel. Egy fénykép, csak mi kettnk számára. Francesca fölment. Lába remegett attól, hogy egész éjjel a férfi köré fonódott. Felöltözött, aztán kimentek a legelre. Itt készítette Robert a képet, amelyet az asszony minden évben elvett." A fotósként és zenészként is ismert Robert James Waller amerikai író 1939-ben született. Els regénye, a Madison megye hídjai néhány évvel nyugdíjba vonulása után, 1992-ben jelent meg, és elsöpr sikert aratott. A több mint húsz évvel ezeltt írt regény semmit sem veszített érvényességébl, erejébl: a mindent elsöpr, örök szerelemrl szóló mvet azóta is újabb és újabb generációk fedezik fel maguk számára. A Könyvjelz magazin 2014. márciusi számában megjelent cikk: Négynapos szerelem

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Alexandra Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633573167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Madison megye hídjai"

Madison megye hídjai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima