Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poetska proza Male stvari tematizira intiman svijet djevojice koja propitkuje svijet odraslih.

Kroz trideset kratkih pria koje djevojica pripovijeda otkriva se njezina zaokupljenost malim stvarima (noni ormari, soba, kosa, ormar, voe, crvene klompe) i nainima na koje stvari funkcioniraju. Meutim stvari su i simbol iza kojeg se kriju kompleksne, velike teme (gubitak bliske osobe, osamljenost, sestrinski i prijateljski odnos, zaljubljenost, bolest, tijelo).

Naizgled fragmentirani zapisi premreženi su razliitim motivima i oblikovani u gusto pripovjedno tkanje u kojem nijedna rije nije suvišna niti optereena patetikom, a pritom obiluje onom vrstom suptilne duhovitosti koja se javlja kad djeca, na oduševljenje odraslih, zbijaju šale, a da toga uope nisu svjesna.

Mozaik slika iz svakodnevnog života djevojice, njezinih sestara, majke i onih lanova obitelji koje je pojela zemlja" tako je vješto složen da itatelja lako zavara ta prividna lakoa pisanja. Male stvari nisu sluajne, nisu tek bljeskovi autobiografskih zapisa ve zreo autorski glas Nade Topi koja se ovom knjigom, nakon dvije zapažene zbirke pjesama, Svetac u trajektnoj luci (2005.) i Meteorologija tijela (2015.), predstavlja i kao vrsna prozaistica.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie » Racconti e antologie letterarie

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/12/2018

Lingua

EAN-13 9789535201236

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Male stvari"

Male stvari
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima