Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Marcus Pocus 5. La fugida de les mascotes

Pedro Mañas - David Sierra Listón
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
4,99

Una nova aventura màgica del Marcus Pocus!

El corb del Marcus, el Sr. Llamp, no només té males puces. També és un gran golafre! A causa d'un empatx, l'ocell haurà de passar la nit al Sanatori de Mascotes Màgiques. Allà viuen ingressats un munt d' animals estranys fins que el Sr. Llamp els convenç a tots perquè s'escapin de la clínica.

De què deuen fugir?

Descobreix l'spin off d'Anna Kadabra, la col·lecció best-seller per a primers lectors.

Els ingredients de la pòcima màgica d'aquesta sèrie són:

  • L'amistat, la màgia, l'humor i molt misteri.
  • Un tàndem d'autors màgic: Pedro Mañas (autor de Princesas Dragón) i David Sierra, autors d'altres col·leccions d'èxit com Anna Kadabra .
  • Capítols breus, trames senzilles plenes d'il·lustracions!
  • Una colla d'amics amb els quals els lectors es podran sentir identificats.
  • Aventures autoconclusives que es poden llegir de forma independent.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413896755

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Marcus Pocus 5. La fugida de les mascotes"

Marcus Pocus 5. La fugida de les mascotes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima