Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maskeballet i blomsterlabyrinten / Ønskes: kongelig hustru og mor

Jennie Adams - Marion Lennox
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,75

Maskeballet i blomsterlabyrinten

Den ambitiøse gartner Cecilia Tomson er stolt af sine fine resultater med planteskolen og har bedt indehaveren Linc MacKay om en kvalitetsvurdering for at opnå medejerskab.
Samarbejdet mellem dem besværes af deres uønskede tiltrækning af hinanden. Cecilia er allerede blevet afvist af Linc en gang før, og han vil ikke kærligheden.
Cecilia er midt i en travl periode på arbejdet og har også et vigtigt maskebal at stå for, og da hun endelig får kontakt med sin længe savnede søster, skaber det virkeligt problemer for hende.
Men Linc viser sig at være hendes store redningsmand, og så kan ballet begynde!

Ønskes: kongelig hustru og mor

I fem lange år, har Kelly været adskilt fra sin søn - den kommende kronprins af Alp de Ciel - og hun har kæmpet for at få ham tilbage. Nu efter hendes fraseparerede mands død, kan Kelly nu endelig få lille Matty igen.
Prinsregenten Rafael de Boutaine ønsker at mor og søn bliver genforenet, men fastholder, at Kelly skal være en del af det kongelige liv igen. Kelly vil gøre alt for Matty, og vender tilbage til slottet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788771910179

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Maskeballet i blomsterlabyrinten / Ønskes: kongelig hustru og mor"

Maskeballet i blomsterlabyrinten / Ønskes: kongelig hustru og mor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima