Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Madeleine Ker: Boldog vagy-e, Christine?
A fiatal újságírón, Christine Yardley elutasítóan viselkedik Norman Canfielddel, aki a lány apja után kerül a fnöki székbe. Igaz, hogy ersen vonzódik a férfihoz, mégis minden alkalmat megragad, csakhogy bosszanthassa. Rádöbben ugyan, hogy a férfi is szereti, mégis a fejébe veszi, hogy féltékennyé teszi. De Christine heves flörtje Fabian Andersonnal váratlan következményekkel jár: Norman egyszer csak a gyönyör Anita iránt kezd érdekldni

Miranda Lee: Önkéntes lovag
Elliott Knight, a sikeres és vonzó ügyvéd Audrey mentangyalaként lép a színre, amikor egy kávéházban fültanúja lesz az ismeretlen lány és udvarlója közt folyó vitának. Miután meghallja Russell gúnyos kijelentését, hogy csak a pénzéért csábította el Audrey-t, azonnal beavatkozik mint a lány új barátja, és távozásra szólítja fel a modortalan fickót. Audrey hamarosan beleszeret lovagjába, de úgy látszik, ez a szerelem sem váltja be reményeit. Elliott ugyanis irtózik a házasság gondolatától

Sally Wentworth: Veszélyes csók - édes íz
Norma Bruce évekkel ezeltt 35 000 fontot fogadott el Tim Faulknertól, a bankártól, hogy kifizethesse az öccse mtétjét. Az üzletember azért adta a pénzt Normának, hogy többé ne találkozzon az unokaöccsével, Alexanderrel, aki reménytelenül szerelmes a lányba. Évek múlva ismét viszontlátják egymást, de Tim még mindig könnyelm nnek tartja Normát. A lány, aki sikereket ért el a pályáján, nem tudta elfelejteni a megaláztatást. Most mégis újra érzi a csókok ízét

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634482666

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megszerezlek, bármi áron"

Megszerezlek, bármi áron
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima