Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hét debuut van 2021: wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in meer dan 25 landen, en de tv/filmrechten werden al voor publicatie verkocht aan Sony. Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek van dit decennium.

Lex Gracie wil niet aan haar familie denken. Ze wil niet herinnerd worden aan haar ouderlijk huis of aan haar bijnaam: `Meisje A', het kind dat ontsnapte. Wanneer haar moeder in de gevangenis overlijdt en het familiehuis nalaat aan haar kinderen, kan Lex het verleden niet langer negeren. Samen met haar zusje Evie besluit ze de horrorwoning uit hun jeugd om te toveren tot iets positiefs. Maar eerst moet ze in het reine komen met haar broers en zussen - en de jeugd die ze deelden.

Meisje A is een prachtig geschreven en ongelofelijk indrukwekkende psychologische roman over familiebanden, herinneringen en - uiteindelijk - liefde.

`Kruipt onder je huid en dompelt je onder in het verhaal van de bijzondere Lex.' Opzij
`Succesdebuut van Google-advocaat.' De Telegraaf
`De grootste thriller sinds Gone Girl.' Elle
`Een prachtig geschreven debuut.' The Guardian
`Grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel.' The Bookseller
`Fantastisch.' Paula Hawkins, auteur van Het meisje in de trein
`Een moderne klassieker.' Jeffery Deaver

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402760293

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meisje A"

Meisje A
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima