Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sustret dvoje usamljenika u zanosnom okruženju izmišljenog škotskog sela polazna je taka jedne velike ljubavne prie pune iznenaenja. Glavna junakinja Melisanda Bruno, devojka koja je želela da dodirne dugu, jer je njen svet crno-belo. Na drugoj strani je njena velika ljubav Sebastijan Meklejn, pisac koji je vezan za invalidska kolica.

Melisanda Bruno beži do svoje prošlosti i pre svega ne želi da prihvati da je drugaija od drugih: roena je sa jednim neobinim i retkim poremeajem vida zbog ega ne može da razlikuje boje i njen najvei san je da razazna dugu. Njen novi poslodavac je Sebastijan Meklejn, poznati pisac romana strave i užasa, koji je, zbog jedne nerazjašnjene nesree, ostao vezan za invalidska kolica. Neko se krije u senci i želi da se hrani tuim željama Dvoje usamljenika iji se životi prepliu, dve sudbine vezane tamnim snovima u kojima ništa nije onako kako uzgleda. Roman, koji u sebi ima odlike gotskog romana, nestrpljivo eka da ga proitate...

PUBLISHER: TEKTIME

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Tektime

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2017

Lingua Serbian

EAN-13 9788873042488

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Melisandina Želja"

Melisandina Želja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima