Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Különös járvány tizedeli a világot: a Kórtól az emberek elkezdenek felejteni. Elbb apró dolgokat, mint például hol hagyták a kulcsaikat, majd késbb egészen komolyakat, kezdve a vezetéstl a beszédig. Végül a testük elfelejt mködni, és meghalnak. Gyógymód nincs - egészen egy szenzációs felfedezésig.

Kutatók a Csendes-óceánban, a Mariana-árok mélyén találnak egy ambróziának elnevezett anyagot, ami az els vizsgálatok alapján nem csak a Kórt, de minden más betegséget is képes meggyógyítani.

Az óceán mélyén felállított különleges laboratóriummal azonban megszakad a kapcsolat. Egy kis létszámú mentcsapat indul útnak, hogy kiderítsék, mi történt, és hamarosan olyan borzalmakkal szembesülnek, melyekhez képest a Kór általi halál már egyáltalán nem tnik ijesztnek.

Nick Cutter az utóbbi pár évben hívta fel magára a figyelmet vérfagyasztó horroraival, a mveirl Clive Barker és Stephen King is nagy elismeréssel nyilatkozott. Most végre bemutatkozik Magyarországon is, eddigi legfélelmetesebb könyvét tartja kezében az olvasó.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155522970

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mélység"

Mélység
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima