Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Memoriile lui Sherlock Holmes (în englez The Memoirs of Sherlock Holmes) este o colecie de 12 povestiri poliiste scrise de Sir Arthur Conan Doyle i avându-l în rolul principal pe faimosul detectiv. Cartea original a fost ilustrat de Sidney Paget.

Acestea povestiri scurte au fost publicate iniial ca simple povestiri în revista Strand Magazine în perioada decembrie 1892-decembrie 1893, apoi în volum, în 1894, editat de George Newnes Ltd din Anglia.

La câteva sute de metri de grajduri, pelerina lui John Straker fâlfâia, agat într-un un tufi. În imediata apropiere era o groap, iar pe fundul ei a fost descoperit cadavrul nefericitului antrenor. Capul îi fusese sfrâmat de o lovitur barbar, aplicat cu un obiect greu, i mai avea o ran pe coaps, o tietur lung i dreapt, fcut bineîneles cu un instrument foarte ascuit. Cu toate astea, era clar c Straker se aprase cu dârzenie împotriva atacatorilor si, pentru c în mâna dreapt inea un cuita plin pân la prsele de sânge închegat."

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737013552

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Memoriile lui Sherlock Holmes"

Memoriile lui Sherlock Holmes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima