Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meursault, protuistraga

Kamel Daoud
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
0,00

Stranac Alberta Camusa jedno je od amblematskih djela svjetske književnosti, ovaj kratki roman ostao je urezan svima u sjeanje. No tko je Arapin kojega je ubio Meursault, glavni junak Camusova romana? To pitanje, koje do Kamela Daouda nitko nije postavio, okosnica je višestruko nagraivanoga romana Meursault, protuistraga.

Tijelo ubijenog Arapina nikada nije pronaeno, a njegova majka i mlai brat, pripovjeda ovoga romana, cijeli život pokušavaju dokuiti zašto i kako je poginuo Mussa. Daoud se poigrava s paradoksima i smiono suprotstavlja velikom prethodniku stvarajui jednako veliko remek-djelo. Meursault, protuistraga govori o traumama drugih, poniženih i zaboravljenih, o onima koje povijest prešuuje, ali u njoj trebaju pronai svoje mjesto. Roman suvremen i snažan, bezvremenski jednako kao i Stranac.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2019

Lingua

EAN-13 9789533580876

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meursault, protuistraga"

Meursault, protuistraga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima