Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mijn leven als mushamuka

Kris Berwouts
pubblicato da Epo, Uitgeverij

Prezzo online:
15,50

Hij smokkelde een medewerkster van oppositieleidster Victoire Ingabire Rwanda uit. Maakte van dichtbij de opgang van de Congolese jongerenbeweging La Lucha mee. Beleefde intens Burundi, tot en met de onverwachte dood van president Nkurunziza. Koos voor de totale dekolonisering maar bedankt drie oude witte mannen die hem inspireerden tot een `niet-betuttelend' engagement voor Afrika. Nobelprijswinnaar Dr. Mukwege schreef hem ooit: `Jij bent één van de erg weinigen die durft schrijven wat de mensen in Oost-Congo denken.' Sinds 1984 is Kris Berwouts actief in en rond Afrika. In Congo werd hij mushamuka: een oude wijze man die mee de beslissingen neemt binnen de familie. Uiteindelijk werd hij in twee landen persona non grata. Berwouts beschrijft zijn wedervaren in Centraal-Afrika vanuit een hoogsteigen perspectief: dat van de zeer betrokken buitenstaander die toch deel uitmaakt van het gebeuren en niet als observator aan de zijlijn staat. 'Kris Berwouts is de afgelopen jaren in binnen- en buitenland bekend geworden als een van de best gedocumenteerde analisten van Centraal-Afrika. In dit boek neemt hij de lezer mee achter de coulissen van zijn werkzaamheden. Met grote openhartigheid en veel flair vertelt hij over enkele cruciale episodes. Trakteer uzelf op dat buitengewoon kostelijke hoofdstuk over het onderhandelen van een bruidsschat, waar hij als mushamuka bij betrokken was.' - uit het voorwoord van David Van Reybrouck 'Dit boek is het resultaat van decennia reizen, studie en onderzoek, en vooral van heel intensief gedeeld leven. Dat levert een boeiend en toegankelijk, rijk en relevant boek op.' - Gie Goris, oud-hoofdredacteur Mo* Hij smokkelde een medewerkster van oppositieleidster Victoire Ingabire Rwanda uit. Maakte van dichtbij de opgang van de Congolese jongerenbeweging La Lucha mee. Beleefde intens Burundi, tot en met de onverwachte dood van president Nkurunziza. Koos voor de totale dekolonisering maar bedankt drie oude witte mannen die hem inspireerden tot een 'niet-betuttelend' engagement voor Afrika. Nobelprijswinnaar Dr. Mukwege schreef hem ooit: 'Jij bent één van de erg weinigen die durft schrijven wat de mensen in Oost-Congo denken.' Sinds 1984 is Kris Berwouts actief in en rond Afrika. In Congo werd hij mushamuka: een oude wijze man die mee de beslissingen neemt binnen de familie. Uiteindelijk werd hij in twee landen persona non grata. Berwouts beschrijft zijn wedervaren in Centraal-Afrika vanuit een hoogsteigen perspectief: dat van de zeer betrokken buitenstaander die toch deel uitmaakt van het gebeuren en niet als observator aan de zijlijn staat. 'Kris Berwouts is de afgelopen jaren in binnen- en buitenland bekend geworden als een van de best gedocumenteerde analisten van Centraal-Afrika. In dit boek neemt hij de lezer mee achter de coulissen van zijn werkzaamheden. Met grote openhartigheid en veel flair vertelt hij over enkele cruciale episodes. Trakteer uzelf op dat buitengewoon kostelijke hoofdstuk over het onderhandelen van een bruidsschat, waar hij als mushamuka bij betrokken was.' - uit het voorwoord van David Van Reybrouck 'Dit boek is het resultaat van decennia reizen, studie en onderzoek, en vooral van heel intensief gedeeld leven. Dat levert een boeiend en toegankelijk, rijk en relevant boek op.' - Gie Goris, oud-hoofdredacteur Mo*

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Epo, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462672444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mijn leven als mushamuka"

Mijn leven als mushamuka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima