Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Milli Mücadelede ç syanlar ve Ermeni Olaylar

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Tarih aratrmacs Yalçn Toker, yakn tarihimizin bilinen olaylarnn bilinmeyen yönlerini aydnlatan kitaplar yazmaya devam ediyor.

Padiahlarn hayat hikayelerini resimli olarak anlatan Osmanl Padiahlar...

Milli Mücadelenin buhranl günlerinde kurtuluumuza çare beklentisiyle kurulan Yeil Ordu...

Son Osmanl hükümeti mensuplarndan, ngilizler'in Mütareke günlerinde sürgüne gönderildii kiileri anlatan Malta Sürgünlerinden Portreler...

Milli Mücadeleye ve Atatürk'e kar çktklar için snr d edilenleri hikaye eden 150'liklerden Portreler.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulu günlerindeki siyasi kavgalar ileyen Cumhuriyet Kavgalar...

Demirelli, Özall yllara ait siyasi olaylar anlatan Zirvede Kavga...

Osmanl mparatorluunun tarihe karmasnn sorumlular saylan ittihatçlar, vatandan kaçlarn ve sonlarn anlatan, Nazilerle mukayeselerini yapan ttihatç ve Nazi Çlgnlklar kitaplarndan sonra imdi de, Milli Mücadele günlerinde Türkiye Cumhuriyetine isyan eden ayaklanmaclarn anlatld Milli Mücadelede ç syanlar kitabn sunuyoruz.
(Arka Kapak)

nce Kapak:

Sayfa Says: 255

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 195

Bask Yl: 2004

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754451856

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Milli Mücadelede ç syanlar ve Ermeni Olaylar"

Milli Mücadelede ç syanlar ve Ermeni Olaylar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima