Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Min kæreste elskling - Gabriel Tallent
Min kæreste elskling - Gabriel Tallent

Audiolibro Min kæreste elskling

Gabriel Tallent
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
26,21

Turtle Alveston overlever. Hun er fjorten ar gammel og bevæger sig frit gennem skovene ved den nordcaliforniske kyst. Vandløb, tidevandssøer, klippefremspring, alle er de hendes hjem og gemmesteder, og hun tilbagelægger store afstande efter forgodtbefindende. Hendes fysiske verden er vidtstrakt, men hendes personlige rum er smat og forræderisk; siden hendes mor døde har Turtles karismatiske, ustabile far domineret hendes tilværelse og tvunget hende til at leve et isoleret liv. Hun har sin skole, hvor hun holder alle pa afstand, og ellers kun sin far.
Men sa møder Turtle Jacob, en lidt ældre dreng som fortæller sjove anekdoter, bor i et stort, rent hus, og ser pa Turtle med en hengivenhed, hun ikke før har oplevet. Og for første gang glider resten af verden ind i hendes perspektiv, og hun forstar, at tilværelsen er langt mere end hendes far.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 14:15.32

Pubblicato 08/09/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788740051643

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min kæreste elskling"

Min kæreste elskling
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima