Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Du ser dem virkelig, ønsker dem virkelig, tror virkelig pa dem Og sa søsætter du dine mirakelbade ned ad beddingen, og de sejler ind i dit liv."

15-arige Gnom bliver mobbet af sin storebror, som alle andre ser som den perfekte bror. Gnom er kun 90 centimeter høj, og han kan ikke stille meget op over for sin storebrors grusomheder. Da Gnom bliver venner med en gammel badebygger, ændrer hans liv sig. Da den gamle dør, testamenterer han Gnom sin bad, 'Mirakelmanden'. Hvad ingen ved er, at Gnom samtidig har arvet badebyggerens magiske evner, og nu har han pludselig kræfter til at tage kampen op imod sin plageand.

"Mirakelmanden" er en bog om det godes kamp mod det onde og den fysisk stærkes kamp mod den psykisk stærke. Bogen er skrevet til unge fra 11 ar og opefter og udkom første gang i 1994.

Tim Bowler (f. 1953) er en engelsk forfatter, der har skrevet en lang række anmelderroste bøger til bade unge og voksne. Han debuterede i 1994 med ungdomsromanen "Mirakelmanden" og har sidenhen udgivet et væld af bøger, der er blevet oversat til mange forskellige sprog. Tim Bowler har vundet flere priser for bade sine ungdoms- og voksenbøger.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mirakelmanden"

Mirakelmanden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima