Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miraklet pa golfbanen

Peter De Jonge - James Patterson
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,49

"Mit ægteskab var i opløsning. Mine tre unger, som jeg elsker højere end selve livet, anede ikke, hvad de skulle mene om mig i den seneste tid, og jeg havde en frygtelig fornemmelse af, at jeg fra januar ville blive fyret fra mit job hos Leo Burnett. Hvem ved, hvis alt gik sa galt, som det overhovedet kunne, var der mulighed for, at jeg ville blive en af de hjemløse derefter."

Reklamemanden Travis McKinley er midt i en midtvejskrise, da han mod al forventning kvalificerer sig til U.S. Senior Open i golf. Han har om nogen brug for et mirakel, og hvis der er noget sted, sadan et kan ske, sa er det pa golfbanen. James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der star bag et væld af spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog og har opnaet stor succes over hele verden. Peter de Jonge (f. 1954) er en amerikansk forfatter, der blandt andet har skrevet "Miraklet pa golfbanen" sammen med James Patterson.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Salute Benessere Self Help » Self Help , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Anziani e terza età , Sport » Altri sport

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/08/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788711971611

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miraklet pa golfbanen"

Miraklet pa golfbanen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima