Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moder Syvstjerne

William Heinesen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Moder Syvstjerne foregår i den samme lille færøske by, hvor også 'De fortabte spillemænd' slog deres folder. Den snurrige lille urtekræmmer og dagdrømmer Jacob Sif, hvis yndige kone Viola har forladt ham, bliver bedstefader da hans datter, den livshungrende Antonia, bliver uægteskabelig moder til drengebarnet Jacob. I anden del skildres den lille drengs opvækst som moderløs i en sælsom verden af mærkelige skikkelser fra tidernes mørke morgengry - fantomer og virkelige mennesker i broget forvirring - i første række 'Trine med øjnene', den dæmoniske gamle pige, til hvis opdragelse drengen på godt og ondt er overladt.

En hverdagshistorie, der samtidig er en højsang til menneskelivet, kærligheden og håbet.

"Hvor er Heinesen dog et rigt menneske! Hvor har vi brug for digtere som ham!" - Erik Knudsen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788702192094

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Moder Syvstjerne"

Moder Syvstjerne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima