Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mosleys sömnskola : Fyraveckorsprogram till bättre sömn och hälsa

Dr Michael Mosley - Eva Lindeberg
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
11,68

Svårt att sova? Du är inte ensam, och det finns hjälp att få. I den här boken delar Dr Michael Mosley med sig av forskning och egna erfarenheter samt en lång rad konkreta råd. Låt honom hjälpa dig reda ut vad som hindrar dig, men också hitta vad som får dig att sova gott. Lär dig vad sömnen betyder för din hälsa och vikt, men framför allt hur du - på bara fyra veckor - kan gå från sömnstörd till en god nattsömn genom att spela i samma lag som din kropps rytm, äta rätt mat, nyttja dagsljuset med mera. När du sover gott städas din hjärna, minnen sparas, känslor hanteras och du får hjälp att lösa problem. Dessutom håller du dig friskare i längden - och förstås, du mår bättre och är gladare på dagarna.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178871483

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mosleys sömnskola : Fyraveckorsprogram till bättre sömn och hälsa"

Mosleys sömnskola : Fyraveckorsprogram till bättre sömn och hälsa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima