Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Han som förbereder sig för katastrofen. Hon som skriver ner tänkbara samtalsämnen. Han som inte längre vet om han jagar sig själv eller någon annan. Hon som tycker att man ska tänka lite positivt, hennes karriär kan faktiskt bli hur framgångsrik som helst. De som lever för att läsa. Hon som ska stämma hela världen. Hon som hatade den hon blev. Och besten som kanske finns inom oss alla.

Mot fyren - jag vet inte vad jag ska göra med resten av sitt liv handlar om längtan efter att vilja överlämna sig till något som vi inte förstår. I en samling sekvenser får vi följa ett antal personer som alla kämpar med känslan av att ha tappat kontrollen. Boken är en sällsam, snarare än en traditionell, fristående fortsättning på romanen 1989 - leva eller överleva.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789164242723

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mot fyren - jag vet inte vad jag ska göra med resten av mitt liv"

Mot fyren - jag vet inte vad jag ska göra med resten av mitt liv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima