Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moussa, of de dood van een Arabier - Kamel Daoud
Moussa, of de dood van een Arabier - Kamel Daoud

Audiolibro Moussa, of de dood van een Arabier

Kamel Daoud
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
12,99

Met Moussa of de dood van een Arabier heeft Kamel Daoud een stem gegeven aan 'de Arabier' uit de Franse klassieker De vreemdeling van Albert Camus. Haroen wordt al zijn hele leven gekweld door de zinloze moord op zijn broer door Meursault, de beruchte antiheld uit Camus' roman. Haroen besluit zijn broer uit de anonimiteit te halen door hem een naam te geven: Moussa. En een stem, die de gebeurtenissen beschrijft die leidden tot Moussa's dood op een oogverblindend Algerijns strand. De roman Moussa of de dood van een Arabier is tegelijkertijd een liefdesverklaring aan en overpeinzing van de Arabische identiteit, waarin het kolonialisme en de druk van het geloof een grote rol spelen.

Kamel Daoud won met Moussa of de dood van een Arabier de Prix Goncourt du Premier Roman 2015.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Storia del Medio Oriente » Storia dell'Asia

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Audiolibro

Durata 04:21.57

Pubblicato 12/04/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026344435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Moussa, of de dood van een Arabier"

Moussa, of de dood van een Arabier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima