Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mr. Mercedes van Stephen King is bekroond met ***** in Vrij Nederland Detective en Thrillergids. Drie van de meest onwaarschijnlijke en fantastische helden die Stephen King ooit heeft gecreƫerd proberen een eenzame moordenaar, de Mercedes Killer, te stoppen die eropuit is om duizenden mensen op te blazen. Het gevolg is een bloedstollende race tegen de klok met vele levens op het spel.

Op een ijskoude vroege ochtend staan honderden wanhopige werklozen in de rij voor een banenbeurs. Zonder waarschuwing racet een eenzame bestuurder in een gestolen Mercedes dwars door de menigte; acht mensen worden gedood, vijftien raken gewond. De moordenaar ontsnapt.

Maanden later wordt politieagent Bill Hodges nog steeds achtervolgd door de onopgeloste misdaad. Wanneer hij een krankzinnige brief ontvangt van iemand die zichzelf de `Extra' noemt en dreigt met nog een duivelse aanval, ontwaakt Hodges uit zijn depressieve en wezenloze pensionering, vastbesloten om een volgende tragedie te voorkomen.

`Het vakkundig uitgewerkte kat-en-muisspel benadert het niveau van een Michael Connolly-thriller, met een finale waardoor het boek zicht moeilijk laat wegleggen.' - **** in de Volkskrant

`Een ongemeen spannend boek. King is topvorm. Dit is het woeste, noeste, authentieke schrijven.' -De Twentsche Courant

`Een heerlijk kat-en-muisspel.' - Elsevier

`King is uitstekend op dreef in Mr. Mercedes, en zet met Brady Hartsfield een van zijn meeste gestoorde creaties tot op heden neer.' - **** in de Telegraaf

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789024564682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mr. Mercedes"

Mr. Mercedes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima