Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mysteriet på herrgården

Denise Leoneus - Matthew Costello - Neil Richards
pubblicato da Tiden förlag

Prezzo online:
7,61

Mysdeckar-serien Morden i Cherringham består av fristående fall lösta av samma mordutredarduo. Perfekt cosy crime för dig som gillar Morden i Midsomer och Agatha Christie.

En natt börjar en gammal herrgård oförklarligt brinna och den till åren komna ägaren dör i branden. Efter sig lämnar han tre barn som aldrig dragit jämnt. Redan på begravningen blir det bråk mellan de möjliga arvingarna - något som inte undgår de övriga gästerna, däribland Sarah Edwards. Sarah är där i sällskap med den avlidnes vårdare, Hope, och av henne får hon dessutom höra en underlig detalj: den gamle mannen hittades i ett rum som Hope aldrig sett honom gå in i och som han alltid pratat om som förbjudet. En udda plats att fly till under en brand kan tyckas, särskilt som rummet låg på vinden. Hope ber Sarah att undersöka saken tillsammans med Jack Brennan.

Sarah Edwards, ensamstående mamma och webbdesigner, och Jack Brennan, änkling och hårdkokt före detta polis från New York, utreder i varje del i serien ett brott i idylliska Cherringham i Cotswolds ? ett sömnigt samhälle där det aldrig händer någonting. Tills det börjar dyka upp fall efter fall för Sarah och Jack

Alla delar i Morden i Cherringham är fristående, avslutade fall och serien kan läsas i valfri ordning. Mysteriet på herrgården är fall nr 2.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789151504216

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mysteriet på herrgården"

Mysteriet på herrgården
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima