Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

NLP op het werk voor Dummies

Lynne Cooper
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
0,00

Over de hele wereld gebruiken mensen neurolingu├»stisch programmeren om hun communicatievaardigheden te verbeteren, rapport op te bouwen, positieve veranderingen aan te brengen en hun doelen te bereiken. In een bedrijfscontext kun je de prestaties van jezelf en je team verhogen. Deze praktische handleiding in NLP op het werk helpt je flexibeler te worden, meer invloed te krijgen en succes te boeken in je loopbaan. Lynne Cooper is veranderingscoach met jarenlange commerci├źle en managementervaring. Ze maakt gebruik van NLP om leidinggevenden te helpen snelle en duurzame veranderingen door te voeren bij zichzelf en hun organisatie.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045354576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "NLP op het werk voor Dummies"

NLP op het werk voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima