Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Naar het paradijs - Hanya Yanagihara
Naar het paradijs - Hanya Yanagihara

Audiolibro Naar het paradijs

Hanya Yanagihara
pubblicato da Park Uitgevers

Prezzo online:
0,00

Naar het paradijs is een sublieme, visionaire roman. Zo rijk, zo gelaagd, zo actueel. Spectaculair!' Michael Cunningham Naar het paradijs is een gewaagde, briljante roman over drie verschillende versies van Amerika, in drie eeuwen. In 1893 maakt New York deel uit van de Vrije Staten, waar mensen ogenschijnlijk mogen liefhebben wie ze willen. David verzet zich tegen de door zijn rijke familie gearrangeerde verloving met een geschikte kandidaat; hij voelt zich meer aangetrokken tot een charismatische maar arme muziekleraar. In het door de aidsepidemie geteisterde Manhattan van 1993 woont de jonge Hawaïaanse David samen met zijn veel oudere, rijkere partner, voor wie hij zijn moeilijke jeugd en het lot van zijn vader verzwijgt. In 2093 probeert Charlie zich staande te houden in het totalitaire New York zonder de bescherming van haar grootvader, een gerenommeerd wetenschapper. Ze ontmoet David, die zegt haar te kunnen redden - maar kan zij hem vertrouwen? Deze drie delen vormen samen een weergaloos epos over familie, verlies en de zoektocht naar liefde. Wat niet alleen de personages, maar ook de verschillende versies van Amerika met elkaar verbindt, is de worsteling met de eigenschappen die ons menselijk maken: angst, liefde, schaamte, afhankelijkheid, eenzaamheid en bovenal het pijnlijke verlangen om degenen van wie we houden te beschermen. Een klein leven in de pers: 'Niet het boek van de maand, maar het boek van het jaar.' DWDD boekenpanel 'Zo'n boek dat maar héél af en toe voorbijkomt. Het boort door je ziel. *****' NRC '*****' de Volkskrant 'Het meest troostrijke boek dat ik ooit las.' Hanna Bervoets 'Een groots boek.' Ruth Joos 'Verslavend boek over de kracht van vriendschap.' LINDA. Hanya Yanagihara (New York, 1975) woont en werkt in New York. Haar romans Notities uit de jungle, Een klein leven en Naar het paradijs zijn internationale bestsellers.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Park Uitgevers

Formato Audiolibro

Durata 05:56.54

Pubblicato 20/01/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789046829462

Autore down

Hanya Yanagihara  

Hanya Yanagihara

Hanya Yanagihara è nata a Los Angeles il 20 settembre 1974.

Il padre Richard Yanagihara è un medico specializzato in ematologia e oncologia ed ha origini hawaiane, mentre sua madre è nata a Seul in Corea del Sud. È così che sin da bambina Yanagihara ha avuto l’opportunità di spostarsi in molte città con la su famiglia, muovendosi tra le Hawaii, New York, il Maryland, la California e il Texas.

Si laurea nel 1995 nello Smith College, un'università privata femminile a indirizzo artistico. Successivamente0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Naar het paradijs"

Naar het paradijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima