Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ilili genç yazar Paulina Flores "Ne Rezalet" öyküsüyle Roberto Bolaño Öykü Ödülü'ne deer görüldü. Öykülerini toplad ayn adl kitab Ne Rezalet'te aile, dostluk ve ten ilikilerinden sarsc kesitler sunuyor. Doksanlarn ili'sinden sosyal medya çana uzanan bu dokuz öykü travmatik anlar, beklenmedik utançlar ve kabullenilmi mutluluklarla örülü. sizlik ve geçim skntlar, sradanlk bunalmlar, anne baba kompleksleri, tavsayan arkadalklar, ters giden yaknlamalar, kötü kahramanlar... Flores'in kalemiyle eziklik hissi insan olmaya dair köklerini bularak ihtiam kazanyor.

"Paulina Flores karakterlerine kenardan elik ediyor, onlar binbir açdan mercek altna alyor. Ama onlar tüketmiyor, snflandrmalara sokmuyor, çünkü karakterlerinin ete kemie bürünmesini istiyor, buna ihtiyaç duyuyor. Ne Rezalet uyumazlklarn gelgitli ritmine hayat veren, yenik dümekten çok yenilgileri paylama arzusunun önem kazand muhteem bir kitap."

- Alejandro Zambra -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Notos

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057643216

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ne Rezalet"

Ne Rezalet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima