Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nepovestitele triri ale templierilor români. Cartea I

Voicu Adrian
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
2,66

Cei trei eroi sunt un valah - Beril - un ungur - Pista Massy - i un sas - remvurst von Schlitz -, care bat Europa de la curile lui Filip cel Frumos i Clement al V-lea pân dincolo de Prut, ajutându-l pe Basarab Întemeietorul s câtige lupta de la Posada. Ei triesc intens zorii frmântatului secol XIV i scriu o istorie al crei deznodmânt ne este astzi foarte bine cunoscut, adugându-i îns detalii noi la fiecare pas.

Cei trei încearc s-l salveze de la moarte pe Jacques de Molay, se întâlnesc cu Dante, cu Romeo i Julieta (pe care îi salveaz), cu meterul Manole i cu eroii Mioriei, îns faptele lor nu sunt stingherite de tragismul acestor poveti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245014

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nepovestitele triri ale templierilor români. Cartea I"

Nepovestitele triri ale templierilor români. Cartea I
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima